MARSOUND
MARSOUND MARCIN JAGLARZ
NIP: 6831326196

ul. Juliusza Słowackiego 33A
32-020 Wieliczka
Polska


Adres e-mail: jauntixofficial@gmail.com
Numer telefonu: 690117414

Podmiot wpisany do CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerem 001592900/2020 przez MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII.